NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

25/11/1980
0932 042 525
nguyenduchoangnt@gmail.com
kỹ năng cá nhân
hành trình sự nghiệp
2005 – 2010

NGÂN HÀNG VIETINBANK

Trưởng Phòng Phân Tích Tài Chính

  • Tổng hợp và phân tích thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự báo thành công liên tiếp trong 5 năm
  • Thống kê, báo cáo, tư vấn tài chính và đầu tư cho ban Giám đốc và hơn 200 khách hàng
2011 – 2013

NGÂN HÀNG EXIMBANK

Giám Đốc Tư Vấn Đầu Tư

  • Giúp hơn nhà đầu tư cá nhân lập kế hoạch đầu tư thành công hơn 100 dự án lớn nhỏ
  • Tư vấn, hỗ trợ kế hoạch quỹ đầu tư cho các tập đoàn đa quốc gia xuyên suốt từ Bắc – Trung – Nam
2014 – 2016

NGÂN HÀNG MSB

Giám Đốc Tài Chính

  • Phát triển đội ngũ hơn 1000 nhân viên và cộng tác viên cho các dự án của ngân hàng 2015
  • Thực hiện các hoạt động quản lý và hoạch định kế hoạch phát triển tài chính của ngân hàng
2017 – 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

  • Xây dựng, phát triển kế hoạch liên kết hệ thống hơn 50 ngân hàng Việt Nam & quốc tế
  • Thiết lập và giám sát hệ thống công nghệ thông tin tài chính
  • Xây dựng kế hoạch, quản lý quy trình liên quan đến ngân sách doanh nghiệp.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Đào tạo hơn 200 cán bộ lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại cổ phần
Công Thương Việt Nam

Bằng khen của chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần
Công Thương Việt Nam về việc cá nhân có hoạt động đào tạo và góp
phần phát triển nhân sự

Bằng khen của chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần
Công Thương Việt Nam về việc khen thưởng cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất sắc

0/5 (0 Reviews)